Η δομή της εταιρείας και οι ενέργειες κάθε στελέχους της, βασίζονται σε μια διαχείριση πελατοκεντρική, με στόχο την συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κύριο συστατικό για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ποιότητα σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, που έχει αποτέλεσμα την απόλυτη ικανοποίηση, των βασικών συμβατικών υποχρεώσεων - κάτι που θεωρείται δεδομένο - αλλά και κάθε άλλης σχετικής απαίτησης του πελάτη, με αρμονική συνεργασία. 

Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ, διευρύνοντας ακόμη ακόμη περισσότερο το πεδίο δραστηριοποίησης της, εισήλθε στον τομέα φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών και εμπορευμάτων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μολυσματικές ή δυνητικά μολυσματικές ουσίες που μεταφέρονσται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, βιολογικό υλικό, εκρηκτικές ουσίες, αέρια, εύφλεκτα υγρά και στερέα, τοξικές και μολυσματικές ουσίες, ραδιενεργό υλικό, διαβρωτικές ουσίες κ.α.Η οργάνωση και η λειτουργία μας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 - με φορέα πιστοποίησης την DAS Certification Srl συγκεκριμένα για τον τομέα μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών - και η δεσμευσή μας για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του συστήματος αυτού έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας στόχων, που δεν είναι άλλοι απο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς με εντυπωσιακό ρυθμό.

Παράλληλα, η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ισχυρή απόδειξη της καταξίωσης μας, αλλά και της προσήλωσής μας στον υπεύθυνο σχεδιασμό και διακπεραίωση των έργων που αναλαμβάνουμε.