Ο τομέας Security της ΦΑΣΜΑ Α.Ε. κατατάσσεται μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου και προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες ασφαλείας στους πελάτες της εταιρείας.

Αντικείμενο του τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας της εταιρείας ΦΑΣΜΑ, η οποία λειτουργεί με βάση τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, είναι: 

  • ο σχεδιασμός,
  • η μελέτη & η εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας,
  • η οργάνωση μέτρων ασφαλείας σε μονάδες υψηλού κινδύνου,
  • η υπηρεσίες φυλάξεων (στατικές, κινητές, περιπολίες).

Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των σταδίων που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (SECURITY CONSULTING):

  • ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGMENT)

Οι προσφερόμενες υπηρεσίας ασφαλείας και φύλαξης της εταιρείας ΦΑΣΜΑ καλύπτουν τομείς όπως:

  • Ασφάλεια Νοσοκομείων
  • Ασφάλεια Ξενοδοχείων (Hotel Security)
  • Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  • Ασφάλεια Εταιρειών
  • Ασφάλεια Εκδηλώσεων (Συνέδρια - Συναυλίες - Συγκεντρώσεις)
  • Ασφάλεια Εκθέσεων (Exhibition Security)