Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εταιρείας ΦΑΣΜΑ είναι η διατήρηση πολύχρονων επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες της. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% οι πελάτες της εταιρείας διατηρούν επαγγελματική συνεργασία μαζί της διάρκειας μεγαλύτερης από 5 χρόνια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους πελάτες μας:

ΠΕΡ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TAXIS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΒ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ -Ο.Β.Ι.
Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΑΣΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΕΑΠΕΤ
ΤΖΟΝΣΟΝ & ΤΖΟΝΣΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
TEKA SYSTEMS Α.Ε.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS HELLAS
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
ΛΑΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Κ.Ε.ΠΕ.Π. - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Υ.Ε.Δ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΕΜΕΙΑ Α.Ε.
ΕΤΒΑ FINANCE SA
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
KAAΠB
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΚΕ - ΟΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Γ.Ε.Α.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ