Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διακρίνεται για την αρτιότητά του, την καλή του κατάσταση και την πληθώρα του.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία διαθέτει:

 • 5 Αυτοκίνητα μεταφοράς μηχανημάτων και υλικών καθαρισμού.
 • 1 Αυτοκίνητο - γερανοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα 25 μέτρων κατάλληλο για καθαρισμό υαλοπινάκων.
 • 4 Ανυψωτικά μηχάνηματα εδάφους (12 μέτρων) για καθαρισμό υαλοπινάκων εξωτερικά.
 • 4 Ανυψωτικά μηχάνηματα - κρεμαστές πλατφόρμες (50 μέτρων) για καθαρισμό υαλοπινάκων.
 • 50+ Περιστροφικές μηχανές μονού δίσκου TASKI.
 • 25+ Περιστροφικές μηχανές με τα παρελκόμενα τους
 • 25+ Πιεστικά μηχανήματα νερού
 • 20+ Μηχανές ατμού - απολύμανσης
 • 70+ Αυτόματα μπαταριοφόρα μηχανήματα σφουγγαρίσματος
 • 100+ Μηχανές αναρρόφησης σκόνης νερού
 • 25+ Μηχανές αναρρόφησης σκόνης
 • 20+ Περιστροφικές μηχανές καθαρισμού μοκετών
 • 50+ Περιστροφικές μηχανές καθαρισμού - γυαλίσματος
 • 30+ Μηχανές αφροπαραγωγής
 • 35+ Καρότσια μεταφοράς απορριμμάτων.1000+ τρόλεϋ - καρότσια σφουγγαρίσματος (μονά).
 • 500+ σύνθετα τρόλεϋ - καρότσια (σετ με μηχανισμό σφουγγαρίσματος και περισυλλογής σκουπιδιών).

Αξίζει να επισημανθεί ότι όλα τα μηχανήματα της εταιρείας είναι ηλικίας μικρότερης των 5 χρόνων. 

 

Για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας Υλικά Καθαρισμού αναγνωρισμένων εταιρειών,ελεγμένων για την ποιότητα και ασφάλεια τους. Όλα δε τα υλικά καθαρισμού διαθέτουν Πιστοποιήσεις σύμφωνες με τις Διεθνείς Προδιαγραφές, περί καταλληλότητας, μη τοξικότητας, ειδικής χρήσης κλπ.

Για την ασφάλεια δε του προσωπικού, παρέχονται από την εταιρεία σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους μέσα ατομικής προστασίας - ανάλογα με το χώρο εργασίας τους: 

 • φόρμα εργασίας.
 • ανθεκτικά γάντια προστασίας.
 • μάσκα κατά των κόνεων.
 • γυαλιά ασφαλείας.
 • πινακίδες προειδοποίησης κατά τη διάρκεια των καθαρισμών όπως «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ», «ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΕΙ» κ.λ.π..
 • κάθε τι άλλο σχετικό.