Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ απασχολεί για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στις Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται, άτομα άρτια εκπαιδευμένα, με εξειδίκευση στις τελευταίες μεθόδους καθαρισμού και πλήρως ενημερωμένα σε θέματα υγιεινής και ασφαλείας.

Πέρα από την προσεκτική και συνειδητή εκτέλεση των εργασιών από τους εργαζόμενους της εταιρείας μας, εφαρμόζεται ένα εξόχως αποτελεσματικό πρόγραμμα επόπτευσης και ελέγχου με την παρουσία στο χώρο εργασίας Επόπτη ανά βάρδια, ο οποίος είναι υφιστάμενος του Προϊσταμένου του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού. Τόσο οι Προστάμενοι του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού, όσο και οι Επόπτες είναι υπεύθυνοι για την άμεση συνεργασία με το Αρμόδιο Τμήμα της εκάστοτε Υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία στον τομέα της καθαριότητας.

Επιπρόσθετα η διατήρηση της παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών καθαρισμού, και ελέγχου για την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, αλλά και της εξασφάλισης της ποιότητας στα επιθυμητά επίπεδα επιτυγχάνονται με τους τακτικούς ελέγχους από

  •  τους Προϊσταμένους του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας,
  •  τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας,
  •  τον Τεχνικό Ασφαλείας,
  •  τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας Προσωπικού αλλά και τον ίδιο
  •  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

που με τις συχνότατες επισκέψεις τους στους χώρους εργασίας, επιθεωρούν και φροντίζουν για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας.