Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία ΦΑΣΜΑ κατατάσσονται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών με την ευρύτερη έννοια, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για τομείς με αυξημένες απαιτήσεις που προϋποθέτουν πέρα από μεγάλη γνώση του αντικειμένου αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν εξαιρετικά δύσκολους:

  • Εξειδίκευση και ενασχόληση με εργασίες που ενώ μοιάζουν απλές στην ουσία είναι ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικές.
  • Γνώση χειρισμού προηγμένων τεχνολογικά μηχανημάτων και ειδικών υλικών που αν χρησιμοποιηθούν σωστά έχουν θεαματικά αποτελέσματα, αν όμως γίνει λάθος στη χρήση τους είναι επιβλαβή όχι μόνο για τον εργαζόμενο αλλά και για όσους έρχονται σε επαφή με το χώρο.
  • Δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών σε ευαίσθητους χώρους οι οποίοι λειτουργούν υπό ειδικές συνθήκες.
  • Χαρακτηριστικά προσωπικότητας που δίνουν την ευχέρεια καλής επαφής, σωστής επικοινωνίας και χειρισμού του ανθρώπινου παράγοντα με ευαισθησία και διακριτικότητα.
  • Δυνατότητα διάκρισης της παροχής υπηρεσίας με σκοπό την αναβάθμιση του χώρου και τη δημιουργία πολιτισμένου περιβάλλοντος σε στιγμές που ο ανθρώπινος παράγοντας νοιώθει ευάλωτος (πχ νοσοκομεία).

Δυνατότητα διαρκούς επιμόρφωσης και εφαρμογής νέων μεθόδων.
Όλα αυτά τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς και πληθώρα άλλων εξαιρετικά σημαντικών που χρήζουν λεπτών χειρισμών, μπορεί να μοιάζουν με πρώτη ματιά ξένα για την ελληνική πραγματικότητα.
Σε χώρες του εξωτερικού, όπου η οργάνωση είναι στο έπακρο μελετημένη και οι ανάγκες πλήρως καταγεγραμμένες για εταιρίες όπως η ΦΑΣΜΑ ΑΕ αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν το συστατικό επιτυχία τους, ανόδου τους και επικράτησής τους στην αγορά.

Με γνώμονα αυτά τα κριτήρια και έχοντας - λόγω μακρόχρονης εμπειρίας - βαθιά γνώση αλλά και αποδεδειγμένα αγάπη και ενδιαφέρον για το αντικείμένο, οι ιδρυτές της εταιρείας ΦΑΣΜΑ επενδύουν διαρκώς με πολλούς τρόπους, ώστε να μπορεί η εταιρεία να πρεσβεύει και να εφαρμόζει αυτή τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά. 
Χωρίς ανάγκη και προσπάθεια μίμησης του τρόπου και των μεθόδων που εφαρμόζουν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αλλά με επίγνωση των πραγματικών σημερινών αναγκών της ελληνικής αγοράς και των δυνητικών της πελατών, κυρίως όμως με διορατικότητα για τις μελλοντικές ανάγκες η εταιρεία ΦΑΣΜΑ επέλεξε αυτή τη φιλοσοφία ώστε να μπορεί κάθε στιγμή που θα της ζητηθεί να προσφέρει «υπηρεσίες απόλυτης ποιότητας».