Η κάθετη διοικητική οργάνωση της εταιρείας έχει - και αυτή - ως στόχο την εξασφάλιση του πλήρους ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών, ενώ εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και μεγιστοποίησης της καλής φήμης της εταιρείας που παραμένει κορυφαία εδώ και 2 δεκαετίες.
Η εταιρική δομή της εταιρείας ΦΑΣΜΑ είναι σύμφωνη με το Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Η ορθότητά της επιβεβαιώνεται από τις πολύχρονες σχέσεις που διατηρεί η εταιρεία με τους πελάτες της.