Αντικείμενο

Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ δραστηριοποιείται για περισσότερο από 20 χρόνια στον ευαίσθητο χώρο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας κτιρίων προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Παρ΄ ότι ο Ιδιωτικός Τομέας περικλείει χιλιάδες επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο και ανάγκες ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας,ο Δημόσιος Τομέας είναι εκείνος ο χώρος που πραγματικά χρειάζεται σε βάθος τεχνογνωσία και αφοσίωση στο αντικείμενο για να υποστηριχθεί και να αποδώσει μία συνεργασία μεταξύ μίας ιδιωτικής επιχείρησης όπως η ΦΑΣΜΑ Α.Ε. και ενός Οργανισμού του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ακριβώς αυτή η γνώση σε βάθος, η αφοσίωση στο αντικείμενο και η προσπάθεια για την παροχή εξαιρετικά αναβαθμισμένων ποιοτικά υπηρεσιών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη φιλοσοφία της εταιρείας ΦΑΣΜΑ που την οδηγούν σε διαρκή ανοδική πορεία και μάλιστα προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:

Αφ΄ ενός σε όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων και εξαιρετικά προηγμένων τεχνολογικά μηχανημάτων που εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα και τεχνογνωσία Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, δύσκολων προδιαγραφών, σε χώρους που απαιτούν τη μέγιστη προσοχή και τη μελετημένη στο έπακρο διαδικασία καθαριότητας (ενδεικτικά αναφέρουμε τους χώρους των χειρουργείων μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων).

Και αφ΄ ετέρου στην σε βάθος έρευνα, ενασχόληση με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν στους δυνητικούς πελάτες της εταιρείας, σε όποιο τομέα του ευρύτερου Δημοσίου και αν ανήκουν, και εν τέλει στην επένδυση σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό για τη δημιουργία και ανάπτυξη ανεξάρτητων κατευθύνσεων και αντικειμένων όπου ενώ θα παραμένουν υπό την ομπρέλα του βασικού εταιρικού σχήματος και θα ακολουθούν την εταιρική φιλοσοφία της εταιρείας ΦΑΣΜΑ, στην πραγματικότητα αναπτύσσονται και εξελίσσονται ως ανεξάρτητοι επιχειρηματικοί οργανισμοί οι οποίοι διακρίνονται για την σε βάθος τεχνογνωσία τους, τον επαγγελματισμό τους και την παροχή υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών.

  • Η Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security),
  • Η Παροχή Εξειδικευμένου Προσωπικού για ειδικές εργασίες
  • Η Διάθεση Γερανοφόρων Οχημάτων και Ειδικευμένων Χειριστών και
  • Η Υποστήριξη Λειτουργίας Κτιρίων
     
    είναι τομείς τους οποίους η ΦΑΣΜΑ ΑΕ μετά από σε βάθος διερεύνηση των αναγκών της αγοράς οργάνωσε και διαχειρίζεται με ανάλογη επιτυχία και ανοδική πορεία όπως εκείνης του παραδοσιακού της αντικειμένου από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα,
  • την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Οι ιδρυτές της εταιρίας μέσα από την πολύχρονη εμπειρία τους, την προσωπική τους ενασχόληση με το εταιρικό αντικείμενο και τον επισταμένο έλεγχο ως προς το αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τη διερεύνηση για την εφαρμογή νέων μεθόδων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για ακόμη καλύτερο, μεγαλύτερο και αποδοτικότερο αποτέλεσμα σήμερα αποτελούν πλέον ένα σημαντικό πυρήνα γνώσης σε βάθος όλων των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών που απορρέουν από τη συνεργασία με Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου.