Ιστορικό

Η εταιρία ΦΑΣΜΑ μετράει περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας,

  • Ξεκινώντας αυτή την πορεία απο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης και υποστήριξης λειτουργείας κτιρίων
  • Την καταξίωση στον τομέα αυτό ακολούθησε το 2002 η δυναμική είσοδός της στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας κτιρίων και προσώπων [security], καθώς και
  • Το 2004 στη μεταφορά και διανομή έτοιμου φαγητού - σίτισης
  • Το 2007, διευρύνοντας ακόμη ακόμη περισσότερο το πεδίο δραστηριοποίησης της, εισήλθε στον τομέα φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών και εμπορευμάτων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μολυσματικές ή δυνητικά μολυσματικές ουσίες που μεταφέρονσται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, βιολογικό υλικό, εκρηκτικές ουσίες, αέρια, εύφλεκτα υγρά και στερέα, τοξικές και μολυσματικές ουσίες, ραδιενεργό υλικό, διαβρωτικές ουσίες κ.α.
    Η ΦΑΣΜΑ ΑΕ - η οποία σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στην ελληνική αγορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, ασφάλειας, σίτισης, μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών - είναι το δημιούργημα του Νικόλαου Ζάχου.

Τότε, 20 και πλέον χρόνια πριν, η "εξειδίκευση" ήταν το μεράκι για την παροχή συστηματικών, δομημένων, αποτελεσματικών υπηρεσιών καθαρισμού, αρχικά στον Ιδιωτικό τομέα στη συνέχεια στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

 
Γιατί αυτό το κενό διέγνωσε ο ίδιος ο Νικόλαος Ζάχος, την ανάγκη του Δημόσιου τομέα για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από επαγγελματίες. Οι οποίοι να μπορούν να εγγυηθούν και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα της καθαριότητας που επιβάλλεται να επικρατεί σε χώρους με μεγάλο αριθμό επισκεπτών, δήμοσια κτίρια, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 
Με προσωπική ενασχόληση, ως απλός εργαζόμενος και ως επόπτης, εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος δημιούργησε τις συνθήκες που οδήγησαν στην σημερινή εταιρεία.

 
Όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ανάλογες εταιρείες του εξωτερικού η εταιρεία ΦΑΣΜΑ μεγάλωνε διερευνώντας την αγορά, επενδύοντας σε τεχνογνωσία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού, ακόμη και δημιουργία πρότυπων διαδικασιών εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πελατολόγιό της χρόνο με το χρόνο μεγάλωνε και συμπεριλάμβανε όλο και μεγαλύτερους - απαιτητικότερους οργανισμούς, συχνά ειδικών δυσκολιών / προδιαγραφών, ενδεικτικά αναφέρουμε τα νοσοκομεία.

Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται διοικητικά στα χέρια της 2ης γενιάς, απασχολεί περισσότερα από 700 άτομα και στεγάζεται σε ιδιόκτητο 4όροφο κτίριο στην Καλλιθέα.

Εφαρμόζει συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις για την τεχνογνωσία παροχής των υπηρεσιών του αντικειμένου της, όπως απαιτούν οι Διεθνείς προδιαγραφές.

Ο μηχανικός και μηχανολογικός της εξοπλισμός ξεπερνά σε κόστος τα 3.000.000 €, ενώ κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό της εταιρείας εντάσσονται κονδύλια της τάξης του 20-30% του κύκλου εργασιών της για εξοπλισμό, εκπαίδευση, επιμόρφωση, υιοθέτηση διαδικασιών και εποπτικών συστημάτων με στόχο να μένει πάντα σε κορυφαίες θέσεις τεχνογνωσίας.

Με δομή, φιλοσοφία και διοικητικές αποφάσεις state of the art η εταιρεία ΦΑΣΜΑ ΑΕ, είναι μεταξύ των 5 κορυφαίων στο χώρο της και ήδη σχεδιάζει τα επόμενα επενδυτικά της σχέδια - που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχει, κυρίως όμως των μεθοδολογιών που τις παρέχει.