Εξέλιξη

Η αφοσίωση στο αντικείμενο και η προσπάθεια για την παροχή εξαιρετικά αναβαθμισμένων ποιοτικά υπηρεσιών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη φιλοσοφία της ΦΑΣΜΑ Α.Ε. που την οδηγούν σε διαρκή ανοδική πορεία και μάλιστα προς διαφορετικές κατευθύνσεις:
 

Αφ΄ ενός σε όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων και εξαιρετικά προηγμένων τεχνολογικά μηχανημάτων που εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα και τεχνογνωσία Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, δύσκολων προδιαγραφών, σε χώρους που απαιτούν τη μέγιστη προσοχή και τη μελετημένη στο έπακρο διαδικασία καθαριότητας (ενδεικτικά αναφέρουμε τους χώρους των χειρουργείων μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων).

Και αφ΄ ετέρου στην σε βάθος έρευνα, ενασχόληση με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν στους δυνητικούς πελάτες της εταιρείας ΦΑΣΜΑ, σε όποιο τομέα του ευρύτερου Δημοσίου και αν ανήκουν, και εν τέλει στην επένδυση σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό για τη δημιουργία και ανάπτυξη ανεξάρτητων κατευθύνσεων και αντικειμένων όπου ενώ θα παραμένουν υπό την ομπρέλα του βασικού εταιρικού σχήματος και θα ακολουθούν την εταιρική φιλοσοφία της ΦΑΣΜΑ Α.Ε. θα αναπτύσσονται και εξελίσσονται με πλήρη οργανωτική δομή, εμβάθυνση σε τεχνογνωσία, καθετοποιημένη παροχή υπηρεσιών, ακόμη και ανεξάρτητους προϋπολογισμούς.

Εκείνο που θα παραμείνει ως βασική σταθερά υπό την ομπρέλλα της εταιρείας ΦΑΣΜΑ είναι οι υποχρέωση να διακρίνονται για την σε βάθος τεχνογνωσία τους, τον επαγγελματισμό τους και την παροχή υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών.

Στα πλαίσια των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας και χωρίς να αγνοηθεί για κανένα λόγο η ιλοσοφία μας μεσοπρόθεσμός στόχος της ΦΑΣΜΑ ΑΕ είναι η δυναμική επέκταση και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες εφάμιλλης ποιότητας και αντίστοιχου αντικειμένου όπως:

Καθαρισμοί state of the art, ανεξαρτήτως δυσκολίας, προδιαγραφών, είδους & χρήσης χώρων,

Υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης προσώπων, χρηματαποστολές,

Διανομή τροφίμων - γευμάτων, σίτιση - catering,

Τραπεζοκόμους και βοηθούς κουζίνας,

Διαχείριση, μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, εμπορευμάτων και μολυσματικών αποβλήτων,

σε μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς, αλλά και ιδιώτες.