Η ΦΑΣΜΑ ΑΕ στελεχώνεται από έμψυχο δυναμικό, άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο που διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού.
To προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία είναι ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και το οποίο τηρεί πιστά τις διαδικασίες των Κρατικών Αρχών, της εταιρείας και της εκάστοτε Υπηρεσίας στην οποία καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του και στη συντριπτική του πλειοψηφία με πολύχρονη εμπειρία.

Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι περισσότερο από 80% του προσωπικού που απασχολεί η ΦΑΣΜΑ ΑΕ εργάζεται στην εταιρεία συνεχώς για πολλά χρόνια.

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί συνολικά περισσότερα από 750 άτομα. Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει παραστατικά την αύξηση του αριθμού εργαζομένων στην εταιρεία ΦΑΣΜΑ τα τελευταία χρόνια.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ