Σε έναν τόσο ευαίσθητο και με ιδιαίτερες απαιτήσεις τομέα, όπως αυτός της σίτισης, βαρύνουσα σημασία αποκτούν επίσης η πληρότητα του απαραίτητου εξοπλισμού και η συντήρησή του.
Διαθέτουμε στο προσωπικό μας όλα τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας, τους υλικούς πόρους και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου της σίτισης και διανομής γευμάτων. Στον εξοπλισμό μας συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Στολή εργασίας για τη διανομή των γευμάτων, την οποία φορά το προσωπικό αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της .
  • Προστατευτικό στολής, το οποίο φορά το προσωπικό κατά τη διάρκεια επεξεργασίας και τοποθέτησης των γευμάτων σε των γευμάτων στους δίσκους.
  • Όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας: σκουφάκι, γάντια, παπούτσια, κάλυμμα παπουτσιών για την αποφυγή της διασποράς σκόνης κ.α.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο καθαρισμός της στολής δεν γίνεται απο κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά αλλά συνολικά απο την εταιρία, και σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός και βαθύς καθαρισμός της, ενώ σε ειδικά τμήματα, με ασθενείς υψηλού κινδύνου, χρησιμοποιούνται και ειδικές στολές.

Επιπλέον η εταιρεία ΦΑΣΜΑ διαθέτει έναν άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Πλήθος προηγμένων τεχνολογικά επαγγελματικών μηχανημάτων καθαρισμού με μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Στην κατοχή της εταιρίας βρίσκονται μηχανήματα που καλύπτουν από την απλούστερη εργασία όπως το μηχανικό σκούπισμα, έως την πλέον ειδική εργασία όπως καθαρισμός και απολύμανση με ατμό ή μηχανικό σφουγγάρισμα με αφροπαραγωγά μηχανήματα.
  • Αυτοκίνητα μεταφοράς υλικών καθαρισμού.
  • Αναλώσιμα υλικά και μηχανικά μέσα που υποστηρίζουν κάθε εργασία.
  • Πληθώρα αξεσουάρ και εξαρτημάτων που διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών.