Η διαχείριση και η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών κατά ADR διέπονται απο πολύ αυστηρούς κανόνες και ρητές προδιαγραφές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο - μεταξύ αυτών η Διεθνής Συμφωνία ADR και οι Ευρωπαικές Οδηγίες 2004/33/ΕΚ και 2005/62/ΕΚ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR
Διεθνής συμφωνία που αφορά στην οδική μεταφορά επικίνδυνων ουσιών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται στην Ελλάδα απο το 1999.

 Για το λόγο αυτό, δεδομένου και του ευαίσθητου χαρακτήρα του έργου και της μεγάλης ευθύνης, η εταιρεία ΦΑΣΜΑ διαθέτει πλήρως εξειδικευμένο, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό κατά ADR απο το Υπουργείο Μεταφορών, το πλέον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό, καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Συγκεκριμένα:

  • Όλες οι συσκευασίες για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και εμπορευμάτων φέρουν ειδικές ετικέτες πιστοποιήσης, στις οποίες αναγράφεται η φύση του υλικού, η επικινδυνότητα του και η κατηγοριοποίησή του κατά ADR. Η συσκευασία είναι τετραπλή και αποτελείται απο εσωτερικό μέρος [κύρια, απορροφητικό υλικό και δευτερεύουσα] και εξωτερική συσκευασία. Απαραίτητα χαρακτηριστηκά: μέγιστη στεγανότητα, ερμητικό κλείσιμο, αντοχή σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και πιέσεων [-40ο C έως + 55Ο C και 95kPa αντίστοιχα].
    Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη μεταφορά ασκών αίματος και βιολογικού υλικού, ισχύει η λεγόμενη ψυκτική αλυσίδα [cold chain], που περιλαμβάνει τη συσκευασία, σήμανση, μεταφορά και διανομή τους, και προβλέπει σταθερή θερμοκρασία σε όλα τα στάδια μεταφοράς, με τη χρήση ψυγείων πιστοποιημένων απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το σκοπό αυτό και καταγραφικού θερμοκρασίας για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.
  • Στα οχήματα μεταφοράς διατίθεται ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας και ατομικής προστασίας, για την ορθή χρήση του οποίου έχουν εκπαιδευτεί οι υπεύθυνοι μεταφοράς, όπως το κουτί πρώτων βοηθειών, προειδοποιητικές πίνακες [κώνοι ή τρίγωνα], απολυμαντικό, αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ταχείας δράσης για την απολύμανση των χεριών, ειδικό υγρό πλύσης για το ξέπλυμα οφθαλμών απο διάφορες ερεθιστικές ουσίες, δοχείο απορριμάτων που σφραγίζει, ειδικό για κλινικά απόβλητα, χειρουργικά γάντια και μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, φωσφορίζον ένδυμα προειδοποίησης, ιατρική μπλούζα λευκού χρώματος κ.λ.π.