Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διακρίνεται για την αρτιότητά του, την καλή του κατάσταση και την πληθώρα του.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία διαθέτει:

Αξίζει να επισημανθεί ότι όλα τα μηχανήματα της εταιρείας είναι ηλικίας μικρότερης των 5 χρόνων. 

 

Για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας Υλικά Καθαρισμού αναγνωρισμένων εταιρειών,ελεγμένων για την ποιότητα και ασφάλεια τους. Όλα δε τα υλικά καθαρισμού διαθέτουν Πιστοποιήσεις σύμφωνες με τις Διεθνείς Προδιαγραφές, περί καταλληλότητας, μη τοξικότητας, ειδικής χρήσης κλπ.

Για την ασφάλεια δε του προσωπικού, παρέχονται από την εταιρεία σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους μέσα ατομικής προστασίας - ανάλογα με το χώρο εργασίας τους: