Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας η ΦΑΣΜΑ ΑΕ διαθέτει υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και συστήματα επικοινωνίας, ελέγχου & συντονισμού των έργων.

 • Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • Στο ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας λειτουργεί σε 24ώρη βάση Κέντρο Λήψης Σημάτων
 • Φορητά συστήματα περισσοτέρων της μίας συχνοτήτων, μικρά σε διαστάσεις αλλά και μεγάλης διάρκειας επαναφόρτισης (Motorola GP388, Motorola GP360, Motorola GP340).
 • Συστήματα βάσεως & αυτοκινήτου που διαθέτουν κεραία, καλώδια εγκατάστασης κ.λ.π., ενώ έχουν το πλεονέκτημα ότι ενώ είναι σύμφωνα με το νόμο (25watt) παρέχουν ισχύ 40watt με αποτέλεσμα πολύ καλύτερη κάλυψη (Motorola GM 360, Motorola GM 340).
 • Αναμεταδότες που παρέχουν ευρεία κάλυψη.
 • Η εταιρεία διαθέτει επίσης δυνατότητα ψηφιακής ραδιοεπικοινωνίας με χρήση τερματικών συσκευών / dispatcher.
 • Συσκευές TETRA.
 • Τρία (3) αυτοκίνητα περιπολίας
 • Αναλώσιμα υλικά και μηχανικά μέσα που υποστηρίζουν κάθε εργασία.
 • Πληθώρα αξεσουάρ και εξαρτημάτων που διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών.

 

Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ επιπλέον σε κάθε έργο φύλαξης που αναλαμβάνει εγκαθιστά τοπικά επικοινωνιακό σύστημα με κατ΄ελάχιστο δυνατότητες:

 • την επικοινωνία μεταξύ των φυλάκων εντός του χώρου
 • την επικοινωνία, τον έλεγχο και το συντονισμό κάθε σημείου με διαρκή παρουσία φύλακα με τον επόπτη ασφαλείας που διαθέτει η εταιρεία στο χώρο,
 • την επικοινωνία των εποχούμενων εποπτών με τους χώρους, καθώς επίσης και
 • την επικοινωνία όλων των προαναφερομένων με το κέντρο λήψης σημάτων.