Η εμφάνιση των γραφείων μιας επιχείρησης προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και κύρος στην ίδια, τους πελάτες, αλλά και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ αναλαμβάνει το ευαίσθητο έργο καθαρισμού γραφείων με τα πλέον αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Καθαριότητα

Ο τομέας Security της ΦΑΣΜΑ Α.Ε. κατατάσσεται μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου και προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες ασφαλείας στους πελάτες της εταιρείας.

Ασφάλεια

Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ δραστηριοποιείται και στον τομέα παροχής υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων) με απώτερο σκοπό την διανομή γευμάτων κυρίως σε ασθενείς νοσοκομειακών ιδρυμάτων κ.α., βάσει προσυμφωνημένων, απαιτήσεων των πελατών.

Σίτιση

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μολυσματικές ή δυνητικά μολυσματικές ουσίες που μεταφέρονσται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, βιολογικό υλικό, εκρηκτικές ουσίες, αέρια, εύφλεκτα υγρά και στερέα, τοξικές και μολυσματικές ουσίες, ραδιενεργό υλικό, διαβρωτικές ουσίες κ.α.Η οργάνωση και η λειτουργία μας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 - με φορέα πιστοποίησης την DAS Certification Srl ....

Μεταφορά Επικίνδυνων Ουσιών
«Από το ξεκίνημά μας ακόμη για την εταιρεία ΦΑΣΜΑ Α.Ε. η παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας είναι επιστήμη (επειδή οι ανάγκες των πελατών 
μας την καθόρισαν ως τέτοια)!

Σήμερα επιβεβαιώνεται για την εταιρεία μας ότι η παροχή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ποιοτικών & εξεδικευμένων υπηρεσιών είναι συνεχώς επί 30 χρόνια το 
εφαλτήριο που την οδηγεί 
στην επιτυχημένη και διαρκώς ανοδική πορεία της!»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ

Η εταιρία ΦΑΣΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1980 με βασικό αντικείμενο δραστηριοποίησης την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας κτιρίων.Η έδρα της βρίσκεται στην Καλλιθέα, σε ιδιόκτητο 4όροφο κτίριο 600 τ.μ., στο οποίο στεγάζονται τόσο τα γραφεία όσο και οι αποθηκευτικοί χώροι.

Σήμερα απασχολεί περισσότερα απο 400 άτομα, σε 4 βασικούς τομείς δραστηριοποίησης:

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ)
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τόσο τα στελέχη, όσο και το προσωπικό της εταιρίας ΦΑΣΜΑ έχουν μακροχρόνια πείρα, κατάρτιση και υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού που καθορίζουν το άψογο ποιοτικό αποτέλεσμα. 

Η εταιρία μεριμνά για την διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση των στελεχών της σχετικά με τις μεθόδους παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας, της εκτέλεσης των εργασιών, τα υλικά και τον τρόπο χρήσης τους, τον χειρισμό των μηχανημάτων, την αποφυγή ατυχημάτων, την προσωπική υγιεινή, τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας κλπ
Επίσης, πραγματοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία, σύγχρονο μηχανικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και στην επιλογή υλικών κορυφαίας ποιότητας, ενώ για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών της έχει προχωρίσει σε πλήρη αυτοματοποίηση, εκσυχρονισμό και μηχανοργάνωση των διαδικασιών της.

Στο πλαίσιο της αδιάκοπης προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών της η εταιρία ΦΑΣΜΑ έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων, αναλογικά για κάθε τομέα δραστηριότητας της. Τα συστήματα αυτά εξετάζονται, αναλύονται και εποπτεύονται συνεχώς, προκειμένου να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά τους και, κατά συνέπεια, το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η πολυετής παρουσία της εταιρίας ΦΑΣΜΑ στην αγορά σε συνάρτηση με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, καθώς και τον προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό, εξασφαλίζουν την υψηλότερη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς δραστηριοποίησής της, οποιουδήποτε έργου, μεγάλου ή μικρού, δύσκολου ή εύκολου, γενικού ή ειδικού.